Art, Art is living, art is to create, art is an expression of mankind.

Chopsticks I


  • gouden ring met cultivéparel (2018)


Chopsticks I

18-karaats gouden ring bezet met cultivéparel [2018]
1.3 x 5.4 H 3.-cm.

Code: 544    €  3200,-

 

uit: Anneke Schat
Inspirerende Filmmomenten / Inspiring Movie Moments
publ.: blz. 117Gerelateerde werken